You are not logged in. (Login)
 
 
 
Skip Main Menu
 
 

Aktualności

Picture of Renata Koczkodaj
Szkolenie e-learningowe
by Renata Koczkodaj - Thursday, 19 May 2016, 10:42 AM
 

Szkolenie uzupełniające dla doradców rolnośrodowiskowych

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie realizuje od połowy lutego 2016 r. dwu etapowe szkolenia uzupełniające dla doradców rolnośrodowiskowych, zorganizowane z udziałem środków publicznych. Doradcy rolnośrodowiskowi zakwalifikowani na to szkolenie, którzy nie skorzystali z możliwości udziału, tzn. nie ukończyli części e-learningowej szkolenia do 30 marca 2016 r., mają jeszcze możliwość ukończenia szkolenia i zdania egzaminu uzupełniającego, wyłącznie na zasadach komercyjnych.

Część e-learningowa dostępna w terminie od 20 do 30 maja 2016.

Termin stacjonarnej części szkolenia (dostępnej wyłącznie dla osób, które zaliczyły część e-learningową) oraz egzaminu uzupełniającego przewidywany jest na 6-7 czerwca 2016 r. w CDR w Brwinowie.

Koszt uczestnictwa skalkulowany zostanie zgodnie z cennikiem usług wykonywanych odpłatnie przez Centrum Doradztwa Rolniczego i zależał będzie od liczby uczestników.

Po upływie terminu tego szkolenia na liście doradców rolnośrodowiskowych pozostaną tylko doradcy, którzy zdali egzamin uzupełniający.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 349) oraz Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania szkoleń i szkoleń uzupełniających oraz przeprowadzania egzaminów i egzaminów uzupełniających (Dz. U. poz. 1821).

Kontakt z administratorem szkolenia:
Renata Koczkodaj, tel. 22 729 66 34 wew. 130, r.koczkodaj@cdr.gov.pl


 
 
Skip Calendar
 

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 Today Friday, 27 May 27 28
29 30 31